*** วิชาการเด่น*** เน้นคุณธรรม*** ก้าวนำเทคโนโลยี *** เพียบพร้อมศิลปะการดนตรี *** ดำรงวิถีประชาธิปไตย ***

เมนูหลัก
ประวัต
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าหมาย
อัตลักษณ์ เอกลักษณ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบคร
คณะกรรมการสถานศึกษา
รางวัลเกียรติยศ
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษเรียนรวม
 
 

>> ทำเนียบครู

ผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาล คณะครูสายชั้น ป.1 คณะครูสายชั้น ป.2
คณะครูสายชั้น ป.3 คณะครูสายชั้น ป.4 คณะครูสายชั้น ป.5 คณะครูสายชั้น ป.6

>> คณะครูสายชั้น ป.1

ประธานสายชั้น ป.1 ครูประจำชั้น ป.1/1
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.1/2
ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้น ป.1/3
ครู

ครูประจำชั้น ป.1/4
ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.1/5
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

ครูพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
   
ครูพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

>> คณะครูการศึกษาพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ครูชำนาญการ

ครูการศึกษาพิเศษเรียนรวม
พนักงานราชการ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
   
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
   

 

โรงเรียนวัดด่านสำโรง
132 หมู่ที่ 8 ซอยวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
 E-mail: watdansamrong@hotmail.com Tel : 0-2394-3792 Fax : 0-2394-0858